Izabela Sakson-Szafrańska

dr Izabela Sakson-Szafrańska, socjolożka, stopień doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne otrzymała w 2019 roku. W trakcie studiów doktoranckich i już po uzyskaniu stopnia naukowego aktywnie uczestniczyła w życiu naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, jako współpracownik Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Katedrze Norm Dewiacji i Kontroli Społecznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą aspektów prawnych i socjologicznych przemocy zbiorowej oraz norm, dewiacji i kontroli społecznej. Prowadzone badania skupiają się przede wszystkim na analizie mechanizmów przemocy zbiorowej, sieciach społecznych i ich roli w kreowaniu zachowań uznanych za dewiacyjne oraz wpływem kontroli społecznej. Od 2014 roku jest członkiem i sekretarzem Zarządu Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS.

Abstrakty wystąpień