Ewa Banaszak

dr hab. Ewa Banaszak, Instytut Socjologii UWr. Autorka i współautorka prac zajmujących się cielesnością. Badaczka jakościowa, którą w równej mierze co ciało i cielesność interesują ubranie codzienne (Wrocław Fashion Project), uczestnictwo w kulturze (Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016) i uczenie się społeczno-emocjonalne (Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe). Redaktorka naczelna czasopisma naukowego Fabrica Societatis.

Abstrakty wystąpień