Ważne daty

logo zjazdu_formy plywajace

1 kwietnia 2021  – 31 maja 2021

Sekcje Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zgłaszają propozycje grup tematycznych sekcji i grup międzysekcyjnych.

1 czerwca 2021 – 30 czerwca 2021

Rada Programowa zatwierdza listę grup tematycznych sekcji i grup międzysekcyjnych oraz przekazuje ją Komitetowi Organizacyjnemu

1 lipca 2021 – 30 października 2021

Przedstawiciele ośrodków naukowych zgłaszają propozycje grup tematycznych międzyośrodkowych

1 listopada 2021 – 30 listopada 2021

Sekcje Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zgłaszają propozycje grup tematycznych sekcji i grup międzysekcyjnych

1 grudnia 2021 – 31 grudnia 2021 

Rada Programowa zatwierdza listę grup tematycznych międzyośrodkowych i przekazuje ją Komitetowi Organizacyjnemu

do 17 stycznia 2022 

Lista grup tematycznych zostaje opublikowana na stronie internetowej zjazdu

17 stycznia 2022 – 22 marca 2022

Organizatorzy grup tematycznych przyjmują zgłoszenia abstraktów referatów za pośrednictwem systemu rejestracji

15 marca 2022 – 15 kwietnia 2022

Organizatorzy grup tematycznych dokonują selekcji zgłoszeń, ustalają z autorami szczegóły ich wystąpień oraz przygotowują projekt programu grupy, czyli listę referatów, które zostaną wygłoszone oraz takich, które będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej (tzw. referaty wyłożone); projekt programu grupy jest przekazywany do Rady Programowej

15 kwietnia 2022 – 15 maja 2022

Rada Programowa analizuje listę grup tematycznych i ich skład pod kątem reprezentacji różnych środowisk oraz kryteriów formalnych oraz rekomenduje do zatwierdzenia wnioski o rozszerzenie obrad grupy do dwóch sesji; Komitet Organizacyjny przydziela grupom tematycznym terminy w programie zjazdu

do 31 maja 2022

Rada Programowa zatwierdza program XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego i przekazuje go Komitetowi Organizacyjnemu do ogłoszenia na stronie

1 czerwca 2022 – 30 czerwca 2022

Rada Programowa przyjmuje zgłoszenia grup ad hoc14-17.09.2021 r.
XVIII Zjazd Socjologiczny

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:  

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content