Wraz ze zmianami społecznymi i kulturowymi zmieniają się również różne wymiary śmierci. Należą do nich doświadczenia i postawy wobec śmierci