Sesje semi-plenarne

Krajobrazy jutra

Numer: P01
Prowadzenie: Piotr Matczak (UAM)
Data i godzina: 16.09, 09:00
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.014

Socjologia wobec pandemii covid-19

Numer: P02
Prowadzenie: Beata Tobiasz-Adamczyk (CM UJ)
Data i godzina: 17.09, 09:00
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.007/1.008

Democracy and Radical Politics in Central Eastern Europe

Numer: P03
Prowadzenie: Michał Kaczmarczyk (UG), Kaja Gadowska (UJ)
Data i godzina: 15.09, 09:00
Miejsce: SGGW, BUD. 9, Aula Kryształowa

Sprawczość w społeczeństwie niepewności

Numer: P04
Prowadzenie: Izabela Grabowska (ALK)
Data i godzina: 15.09, 09:00
Miejsce: SGGW, BUD. 6, Sala D-22

Praca, reprodukcja społeczna i mobilizacja w warunkach (post)pandemicznej rzeczywistości

Numer: P05
Prowadzenie: Julia Kubisa (UW)
Data i godzina: 17.09, 09:00
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.014

Migrations, diversity, multiculturalism: Poland and Europe

Numer: P06
Prowadzenie: Katarzyna Andrejuk (IFiS PAN)
Data i godzina: 16.09, 09:00
Miejsce: BUW, Sala 316

Sympozja

Przyszłe społeczeństwo w świecie natury

Numer: S01
Prowadzenie: Przemysław Kisiel (UE w Krakowie)
Data i godzina: 15.09, 11:00
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Aula I

Gdzie będziemy mieszkać, pracować i odpoczywać?

Numer: S02
Prowadzenie: Maciej Kowalewski (US)
Data i godzina: 16.09, 11:00
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.014

Społeczeństwo w czasach choroby

Numer: S03
Prowadzenie: Agnieszka Golczyńska-Grondas (UŁ)
Data i godzina: 15.09, 11:00
Miejsce: SGGW, BUD. 9, Aula Kryształowa

Choroba jako metafora życia społecznego

Numer: S04
Prowadzenie: Zofia Słońska (ESHMS)
Data i godzina: 14.09, 11:30
Miejsce: SGGW, BUD. 48, Czytelnia Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego

Bycie-dzielone-z-innymi w niepewnej codzienności

Numer: S05
Prowadzenie: Jolanta Grotowska-Leder (SGGW), Iwona Taranowicz (UWr)
Data i godzina: 16.09, 11:00
Miejsce: BUW, Sala 316

Nauki społeczne wobec zmiany

Numer: S06
Prowadzenie: Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS)
Data i godzina: 15.09, 11:00
Miejsce: SGGW, BUD. 6, Sala D-22

(Nie)widzialne granice

Numer: S07
Prowadzenie: Marcin Dębicki (UWr), Kamilla Dolińska (UWr)
Data i godzina: 15.09, 11:00
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Aula III

Alternatywne wizje dobrego życia

Numer: S08
Prowadzenie: Anna Horolets, (Uniwersytet Warszawski)
Data i godzina: 16.09, 11:00
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 2.014

Algorithms, artificial intelligence & beyond: theorising society and culture of the 21st century

Numer: S09
Prowadzenie: Dariusz Brzeziński, Kamil Filipek
Data i godzina: 14.09, 11:30
Miejsce: SGGW, BUD. 6, Sala D-22

Grupy tematyczne

Adult children and their parents: couplehood and parenthood in times of change, international perspective & family recompositions

Numer: G72
Organizacja: Magdalena Żadkowska (UG), Marta Skowrońska (UAM), Christoph Giraud (Universite de Paris)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.073

Ageing in European ‘risk societies’ between Covid-19, digitization and climate change

Numer: G62
Organizacja: Jolanta Perek-Białas (UJ / SGH), Andreas Hoff (Zittau/Görlitz University of Applied Sciences)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 2/18

Bliskie związki w procesie zmian

Numer: G15
Organizacja: Iwona Przybył (UAM), Beata Szluz (UR), Magdalena Rosochacka-Gmitrzak (UW), Małgorzata Szyszka (KUL)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 4, Sala 5

Bordering – debordering – rebordering– niepewność i rekompozycje na pograniczach

Numer: G86
Organizacja: Małgorzata Bieńkowska (UwB), Elżbieta Opiłowska (UWr)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.020

Bunt w sztuce – sztuka w buncie

Numer: G13
Organizacja: Dominik Porczyński (UR), Ewelina Wejbert-Wąsiewicz (UŁ), Przemysław Kisiel (UE w Krakowie)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.081

CAQDAS, DH, Big Data i nowe technologie cyfrowe w polu socjologii jakościowej

Numer: G73
Organizacja: Grzegorz Bryda (UJ), Maciej Brosz (UG)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.078

Ciało i zmiany. Socjologiczne studia o praktykach ucieleśnienia/wcielania

Numer: G23
Organizacja: Dominika Byczkowska-Owczarek (UŁ), Katarzyna Kowal (UH-P w Częstochowie), Ewa Banaszak (UWr)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.075

Cum civis de futuro: apologizacja czy instrumentalizacja społeczeństwa obywatelskiego?

Numer: G01
Organizacja: Wojciech Misztal (UW), Artur Kościański (IFiS PAN)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 7, Sala 102

Design i starzenie się społeczeństwa: aktywizacja, koprodukcja i włączenie społeczne

Numer: G44
Organizacja: Grzegorz Gawron (UŚ), Paulina Rojek-Adamek (UP w Krakowie)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.077

Development as Movement: Towards a Sustainable Society?

Numer: G48
Organizacja: Krzysztof Gorlach (UJ), Jan Douwe van der Ploeg (Wageningen University / China Agricultural University), Grzegorz Foryś (UP w Krakowie), Patrick H. Mooney (University of Kentucky)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.025

Edukacja i jej przeobrażenia w dobie pandemii COVID-19

Numer: G46
Organizacja: Grzegorz Całek (UW), Piotr Długosz (UP w Krakowie)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.078

Edukacja i społeczeństwo – rekompozycje. Przemiany, oczekiwania, wzajemne niepewności

Numer: G55
Organizacja: Krzysztof Bulkowski (UW), Michał Federowicz (IFiS PAN), Barbara Worek (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30 , Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Aula III, WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.024

Elites and anti-elitism in contemporary Europe. Struggles over power and voice in the populist moment

Numer: G54
Organizacja: Elżbieta Korolczuk (Södertörn University / UW), Håkan Johansson (Lund University)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.026

Etniczność jest kobietą

Numer: G17
Organizacja: Justyna Kijonka (UŚ), Julita Makaro (UWr)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.025

Europa Środkowo-Wschodnia. Pamięć i wyzwania współczesności

Numer: G59
Organizacja: Marta Cobel-Tokarska (APS), Izabela Skórzyńska (UAM)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.025

Failure: Limits to success and inequality of falling in contemporary society

Numer: G67
Organizacja: Adriana Mica (UW), Paweł Kubicki (SGH), Lorenzo Sabetta (Sapienza University of Rome / LUISS Guido Carli)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.019

Gloryfikacja czy deprecjacja roli eksperta w czasach pandemii? Przyszłość eksperckiego dyskursu w mediach w dobie ryzyka i niepewności

Numer: G41
Organizacja: Małgorzata Bogunia-Borowska (UJ), Aldona Guzik (UP w Krakowie)
Pasmo, godzina: Pasmo I 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.023

Grupy dyspozycyjne w dobie pandemii Covid-19

Numer: G03
Organizacja: Adam Kołodziejczyk (WAT), Jan Maciejewski (UWr), Piotr Pieńkowski (UWr)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 0/41

Historia jednostek i społeczeństw: przeszłość vs. teraźniejszość w empirycznych badaniach migracyjnych

Numer: G39
Organizacja: Zuzanna Brunarska (UW), Aneta Piekut (University of Sheffield)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.023

Kierunki rozwoju kultury prawnej społeczeństwa polskiego

Numer: G65
Organizacja: Małgorzata Fuszara (UW), Grażyna Skąpska (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 7, Sala 21

Klasy społeczne mają znaczenie

Numer: G81
Organizacja: Stefan Garsztecki (Technische Universität Chemnitz), Kacper Leśniewicz (SWPS / Technische Universität Chemnitz), Anna Radiukiewicz (ISP PAN)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.022

Kłopotliwe dziedzictwo. Konteksty, interperatcje, działania

Numer: G58
Organizacja: Karolina Ciechorska-Kulesza (UG), Kamilla Biskupska (UO)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 6, Sala A-17

Konflikt i przemoc w rodzinie i związkach intymnych. Ujęcie socjologiczne i interdyscyplinarne

Numer: G61
Organizacja: Iwona Zielińska (APS / University of Lincoln), Magdalena Szafranek (UW), Monika Wiktorowicz-Sosnowska (UWr)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.019

Konstrukcje przyszłości w doświadczeniu choroby i zarządzaniu zdrowiem

Numer: G53
Organizacja: Małgorzata Rajtar (IFiS PAN), Magdalena Radkowska-Walkowicz (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 1/83

Kosmopolityzacja miejskości

Numer: G70
Organizacja: Małgorzata Dymnicka (PG), Paweł Kubicki (UJ), Paweł Starosta (UŁ)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 48

Kryzys klimatyczno-ekologiczny a nauki społeczne – edukacja dla zrównoważonego rozwoju i aktywizm klimatyczny w akademii

Numer: G56
Organizacja: Katarzyna Iwińska (CC), Katarzyna Jasikowska (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.018

Małe obok dużego – relacje miast i ich mieszkańców w obszarach metropolitalnych – trudne sąsiedztwa czy synergiczna współpraca

Numer: G33
Organizacja: Marek Nowak (UAM), Krzysztof Bierwiaczonek (UŚ)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.018

Maritime sociology – the new challenges

Numer: G42
Organizacja: Agnieszka Kołodziej-Durnaś (US), Iwona Królikowska (AMW w Gdyni)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.018

Media, technologia i religia w społeczeństwie przyszłości

Numer: G28
Organizacja: Marta Kołodziejska (IFiS PAN), Sławomir Mandes (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.081

Metody ilościowe: nowe wyzwania i nowe techniki badań socjologicznych

Numer: G37
Organizacja: Henryk Domański (IFiS PAN), Piotr Jabkowski (UAM)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 7, Sala 20

Metodyka, etyka i praktyka badawcza – badania społeczne w czasie kryzysu społecznego na przykładzie pandemii

Numer: G09
Organizacja: Sylwia Męcfal (UŁ), Adrianna Surmiak (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 3/82

Miasto a polityka migracyjna, między niezależnością a współdziałaniem

Numer: G36
Organizacja: Agnieszka Bielewska (SWPS), Ewa Ślęzak (UE w Krakowie)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.024

Miasto, przestrzeń publiczna, partycypacja

Numer: G74
Organizacja: Barbara Lewenstein (UW), Dariusz Śmiechowski (ASP w Warszawie)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.024

Migranci i migracje w kontekście kryzysów

Numer: G27
Organizacja: Katarzyna Andrejuk (IFiS PAN), Aleksandra Winiarska (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 4, Sala 10

Młode pokolenie w czasach pandemicznej niepewności

Numer: G60
Organizacja: Justyna Sarnowska (SWPS), Ewa Krzaklewska (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.019

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku

Numer: G18
Organizacja: Kamilla Dolińska (UWr), Sławomir Łodziński (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.025

Mobilność w czasach zarazy i klim-A-TY-czne rozterki po drodze

Numer: G66
Organizacja: Katarzyna Archanowicz-Kudelska (SGH), Marta Bierca (SWPS)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.020

Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości

Numer: G05
Organizacja: Dorota Żuchowska-Skiba (AGH), Jakub Niedbalski (UŁ)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.021

Nierówności płciowe w czasach (post)pandemicznych

Numer: G21
Organizacja: Katarzyna Suwada (UMK), Marta Warat (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.020

Nowe przestrzenie pracy

Numer: G79
Organizacja: Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ), Jacek Gądecki (AGH)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.034

Oblicza religijności i duchowości w społeczeństwie konsumpcyjnym

Numer: G40
Organizacja: Teresa Zbyrad (UR), Dominika Sozańska (UP w Krakowie), Rafał Boguszewski (SGWW), Wojciech Klimski (UKSW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Aula II

Opór i dominacja – rekompozycje

Numer: G84
Organizacja: Agnieszka Pasieka (University of Vienna), Katarzyna Zielińska (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo III 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 9, Aula Kryształowa, I piętro

Perspektywa intersekcjonalna w badaniach pracy

Numer: G25
Organizacja: Julia Kubisa (UW), Ewa Giermanowska (UW), Sławomira Kamińska-Berezowska (UŚ)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.034

Płeć społeczno-kulturowa, STEM i społeczny wymiar technologii

Numer: G52
Organizacja: Anna Baczko-Dombi (UW), Katarzyna Leszczyńska (AGH), Edyta Tobiasiewicz (UJ), Alicja Zawistowska (UwB)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.074

Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych

Numer: G38
Organizacja: Hanna Dębska (UP w Krakowie), Tomasz Zarycki (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 48

Popękane społeczeństwo: od odrębności do polaryzacji

Numer: G77
Organizacja: Kazimierz M. Słomczyński (IFiS PAN), Mikołaj Cześnik (SWPS)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.073

Praca socjalna w czasie pandemii COVID-19

Numer: G24
Organizacja: Sabina Pawlas-Czyż (UŚ), Ryszard Necel (UAM)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.018

Praca w pandemii w perspektywie biograficznej

Numer: G68
Organizacja: Jacek Burski (UWr), Alicja Palęcka (UW / SGH)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 3/83

Praktyki troski w życiu codziennym rodzin i związków intymnych

Numer: G16
Organizacja: Mariola Bieńko (UW), Iwona Taranowicz (UWr)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.019

Prywatność i polityczność rodzicielstwa – między codziennymi praktykami a normami życia publicznego

Numer: G35
Organizacja: Paula Pustułka (SWPS), Małgorzata Sikorska (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.018

Radykalizacja. W Polsce, czyli wszędzie

Numer: G80
Organizacja: Paweł Kuczyński (CC), Mikołaj Rakusa-Suszczewski (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 2/20

Rekompozycje dzieciństwa, rekompozycje sprawczości – możliwe scenariusze socjologicznej refleksji nad niedorosłością

Numer: G69
Organizacja: Maja Brzozowska-Brywczyńska (UAM), Aleksandra Zalewska-Królak (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.019

Relacje ludzi z roślinami w kontekście społeczno-kulturowym

Numer: G19
Organizacja: Dorota Rancew-Sikora (UG), Barbara Tołłoczko (IFiS PAN)
Pasmo, godzina: Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 6, Sala D-22

Relacje z innym, nie-ludzkim bytem

Numer: G02
Organizacja: Hanna Mamzer (UAM), Magdalena Gajewska (UG)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: UW, Sala 01.075

Sociology of masculinities

Numer: G47
Organizacja: Katarzyna Wojnicka (University of Gothenburg), Urszula Kluczyńska (Collegium Da Vinci)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.020

Socjologia historyczna. Problemy i metody na start

Numer: G11
Organizacja: Borys Cymbrowski (UJ), Anna Sosnowska (UW), Jarosław Kilias (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30 , Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: SGGW, BUD. 4, Sala 1, WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.074

Socjologia w sferze publicznej: wiedza naukowa i praktyka społeczna

Numer: G10
Organizacja: Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS), Michał Kaczmarczyk (UG)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 4, Sala 4

Społeczeństwo jest niemiłe (i elity też) – krytyka społeczna w debacie publicznej w Polsce

Numer: G51
Organizacja: Iwona Młoźniak (AWF w Warszawie), Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.077

Społeczne konteksty sportu amatorskiego i rekreacji fizycznej w dobie (po)pandemicznej – ciągłość czy zmiana?

Numer: G30
Organizacja: Piotr Nowak (UJ), Dobrosław Mańkowski (UG)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 3/82

Społeczne uwarunkowania i konsekwencje nierównej dystrybucji zdrowia. Między dekompozycją a rekompozycją układów stosunków społecznych

Numer: G26
Organizacja: Małgorzata Synowiec-Piłat (UM we Wrocławiu), Krzysztof Puchalski (IMP), Agnieszka Borowiec (NIKard)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.080

Społeczne uwarunkowania ochrony przyrody i środowiska w obliczu kryzysu klimatycznego i epidemiologicznego

Numer: G06
Organizacja: Krzysztof Niedziałkowski (IFiS PAN), Renata Putkowska-Smoter (SGGW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 7, Sala 118

Sport przyszłości. Przemiany i wyzwania instytucjonalne, technologiczne i tożsamościowe

Numer: G29
Organizacja: Przemysław Nosal (UAM), Natalia Organista (AWF w Warszawie)
Pasmo, godzina: Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Sala 3/83

Storytelling. Opowieści o współczesnym świecie

Numer: G76
Organizacja: Kalina Kukiełko (US), Alicja Korzeniecka–Bondar (UwB), Amelia Krawczyk-Bocian (UKW), Marcin Starnawski (DSW we Wrocławiu)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.023

Systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Diagności wobec wyzwań pandemii i czasu postpandemicznego

Numer: G14
Organizacja: Dobroniega Głębocka (UAM), Tomasz Masłyk (AGH), Mariola Racław (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.021

Technologie XXI wieku a zmiany w praktykach ekonomicznych

Numer: G22
Organizacja: Maria Nawojczyk (AGH), Elżbieta Kolasińska (UG)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Aula I

Teoria elit i badania elit w zmieniającym się otoczeniu

Numer: G49
Organizacja: Witold Betkiewicz (ISP PAN), Jerzy Bartkowski (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.074

The climate crisis and the social sciences – education for sustainable development and climate activism within the academy

Numer: G56
Organizacja: Katarzyna Iwińska (CC), Katarzyna Jasikowska (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.018

The future of work in the (post-)pandemic reality

Numer: G08
Organizacja: Adam Mrozowicki (UWr), Bartosz Mika (UG)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.024

Tożsamość i adaptacja w zmieniającym się świecie

Numer: G82
Organizacja: Aleksandra Grzymała-Kazłowska (UW / University of Birmingham), Agnieszka Trąbka (UJ / SWPS)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30 , Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: SGGW, BUD. 6, Sala A-43, WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 01.073

Tu zaszła zmiana: biograficzne doświadczenia osób urodzonych po 1980 roku

Numer: G57
Organizacja: Katarzyna Waniek (UŁ), Danuta Życzyńska-Ciołek (IFiS PAN)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.021

Turystyka i czas wolny – wolność wyboru w postpandemicznym świecie

Numer: G50
Organizacja: Stella Grotowska (AGH), Maria Sroczyńska (UKSW)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.022

Uczestnictwo w kulturze dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Mechanizmy stratyfikacji kultury w polu sztuki i muzyki

Numer: G12
Organizacja: Katarzyna M. Wyrzykowska (IFiS PAN), Agata Rozalska (UKSW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 7, Sala 19

Wiejskie organizacje pozarządowe w dobie postpandemicznej – szanse i wyzwania

Numer: G31
Organizacja: Konrad Burdyka (IRWiR PAN), Barbara Szczepańska (UWr)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.015

Wokół „Ja” badacza – perspektywa pierwszoosobowa w badaniach społecznych

Numer: G34
Organizacja: Anna Kacperczyk (UŁ), Izabela Bukalska (UKSW)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 3.0222

Wokół rzeczywistości zalgorytmizowanej – aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne

Numer: G45
Organizacja: Urszula Jarecka (IFiS PAN), Magdalena Szpunar (UJ), Renata Włoch (UW), Anna Turner (IFiS PAN)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.026

Wspólnotowość, trybalizm, uspołecznienie w socjologii klasycznej. Historia i współczesna recepcja

Numer: G32
Organizacja: Aleksander Manterys (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30
Miejsce: SGGW, BUD. 6, Sala D-22

Współczesne trendy w badaniach jakościowych: metody, techniki, proces realizacji badań”

Numer: G83
Organizacja: Marek Gorzko (AP w Słupsku), Izabela Ślęzak (UŁ)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30 , Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.026, WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.080

Współczesny polski protest

Numer: G20
Organizacja: Katarzyna Grzybowska-Walecka (European University Institute), Agnieszka Kwiatkowska (SWPS), Marta Rawłuszko (UW), Justyna Struzik (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo III 16.09, 14:00-15:30 , Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.020

Współczucie i odpowiedzialność jako kategorie socjologicznego opisu współczesności

Numer: G64
Organizacja: Agnieszka Golczyńska-Grondas (UŁ), Katarzyna Górniak (PW)
Pasmo, godzina: Pasmo V 17.09, 11:00-12:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.021

Wyzwania transformacji energetycznej i jej wpływ na ochronę środowiska

Numer: G07
Organizacja: Piotr Matczak (UAM), Joanna Tusznio (UJ)
Pasmo, godzina: Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 7, Sala 8

XXX lat samorządu terytorialnego i co dalej? – Wyzwania rozwojowe zbiorowości lokalnych

Numer: G63
Organizacja: Tomasz Herudziński (SGGW), Małgorzata Dziekanowska (UMCS)
Pasmo, godzina: Pasmo IV 16.09, 16:00-17:30
Miejsce: WYDZIAŁ LINGWISTYKI UW, Sala 1.018

Zachowania wyborcze Polaków – wnioski z przeszłości, prognozy na przyszłość

Numer: G75
Organizacja: Michał Kotnarowski (IFiS PAN), Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30
Miejsce: SGGW, BUD. 7, Sala 8

Zmiana religijności społeczeństwa polskiego: perspektywy teoretyczne i badawcze

Numer: G85
Organizacja: Irena Borowik (UJ), Mirosława Grabowska (UW)
Pasmo, godzina: Pasmo I 15.09, 14:00-15:30 , Pasmo II 15.09, 16:00-17:30
Miejsce: SGGW, BUD. 34, Aula IV

Skip to content