Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje.

We wrześniu 2022 roku odbędzie się w Warszawie XVIII Zjazd Socjologiczny, organizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Udział w nim zapowiedzieli wybitni przedstawiciele i przedstawicielki dyscypliny z Polski i zagranicy, a także przewodniczący najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń socjologicznych. To będzie wyjątkowo ważny Zjazd. Chcemy poświęcić go dyskusji nad zjawiskami i wydarzeniami, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności naszego świata. Są wśród nich zjawiska kryzysowe, które uświadamiają nieodzowność zmian w naszym stylu życia: katastrofa klimatyczna, nasilone ruchy migracyjne, narastająca przepaść między bogatymi krajami globalnej północy a biednymi obszarami globalnego południa, populizm, czy wreszcie trwająca już drugi rok pandemia. Są jednak również i takie, które zaskakują swoją odmiennością: nowe ruchy społeczne, narastająca różnorodność, innowacyjne praktyki radzenia sobie z niepewnością, czy zmiany krystalizujące się wokół nowoczesnych technologii. Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że żyjemy w czasach przełomu: stary świat kruszy się i odchodzi w przeszłość, a w jego szczelinach pojawia się zapowiedź nowego świata.

Dostrzeżenie i objaśnienie dokonującej się przemiany jest wyzwaniem i zadaniem dla socjologii. Dlatego hasłem przewodnim XVIII Zjazdu Socjologicznego jest:

Chcemy przez kilka dni, w różnych formach – od sesji plenarnych poprzez sympozja po niewielkie grupy tematyczne – wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie o sens obserwowanych i doświadczanych zmian.

XVIII Zjazd Socjologiczny „zielonym wydarzeniem”

Na Zjeździe będziemy nie tylko mówić o wyzwaniach klimatycznych (linki do paru grup tematycznych/sesji/sympozjów), ale działać na rzecz zmniejszenia śladu węglowego związanego ze Zjazdem. Zjazd będzie spełniał kryteria „zielonego wydarzenia”: (1) nie będziemy drukować żadnych materiałów (w tym programu), (2) nie będzie żadnego plastyku – poza identyfikatorami w formie przypinek, które zbierzemy na koniec do ponownego wykorzystania; (3) jedzenie będzie wyłącznie wegetariańskie; (4) zbierzemy informacje o środkach transportu użytych przez uczestników, żeby wyliczyć ślad węglowy Zjazdu i zasadzić drzewka i rośliny jako offset; (4) jako jedyny prezent powitalny uczestnicy otrzymają zapakowane w papierowe torebki cebulki kwiatów do zasadzenia. Zachęcamy wszystkich organizujących zjazdy, kongresy i konferencje do stosowania zasad „zielonego wydarzenia”!

 

XVIII Zjazd Socjologiczny solidarny z Ukrainą

Rozpoczynając w 2020 przygotowania do XVIII Zjazdu Socjologicznego mieliśmy świadomość ogromnych, przełomowych zmian i wielorakich kryzysów – klimatycznego, migracyjnego, pandemii. Nikt jednak nie przypuszczał, że dołączy do nich kolejny, niewyobrażalny kryzys – napaść Rosji na Ukrainę.  Chcemy nasz Zjazd dedykować Ukrainie: 14 września we wspaniałych salach Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się  koncert na rzecz Ukrainy, a budynek PKiN  zostanie podświetlony barwami narodowymi Ukrainy. Specjalny repertuar przygotował Chór Akademicki Uniwerystetu Warszawskiego. Wraz z chórem zaśpiewają trzy śpiewaczki z Mariupola. Koncert może się odbyć dzięki naszemu głównemu partnerowi, firmie Polpharma: dziękujemy!

 

Ukraińscy goście na XVIII Zjeździe Socjologicznym

Już pierwszego dnia XVIII Zjazdu Socjologicznego, 14 września w godz. 1130 – 1330 w Auli Kryształowej (budynek 9,  kampus SGGW odbędzie się specjalna sesja poświęcona wojnie w Ukrainie, z udziałem ukraińskich socjolożek i socjologów. Z kolei w piątek odbędzie się sesja poświęcona sytuacji uchodźców i uchodźczyń Ukraińskich w Polsce, oraz przyjmowaniu ich do swoich domów przez polskie rodziny. Obie sesje są otwarte dla dziennikarzy i mediów – zapraszamy!

 

Zastanowimy się, czy potrafimy jeszcze rozmawiać

W ramach XVIII Zjazdu Socjologicznego odbędzie się wiele wydarzeń specjalnych, otwartych dla mediów. I już pierwszego dnia, 14 września w godz. 1615 – 1745 w czytelni Biblioteki Głównej im. W. Grabskiego (budynek 48, kampus SGGW) na publicznej debacie zorganizowanej przez prof. Marka Rymszę spotkają się przedstawiciele think tanków, specjalizujących się w tematyce społecznej i politycznej: Klubu Jagiellońskiego, Fundacji Stocznia. Reprezentanci odmiennych orientacji światopoglądowych będą dyskutowali o tym, jak można komunikować się w podzielonym społeczeństwie. I czy rzeczywiście jesteśmy aż tak podzieleni?

 

Będziemy dyskutować o tym, jak oceniać jakość nauki?

Polskie uczelnie i instytuty naukowe są świeżo po ewaluacji za lata 2017 – 2022, której wyniki ogłoszono oficjalnie 29 lipca br. Dyskusja nad adekwatnością wskaźników stosowanych do oceny jakości uprawianej nauki toczy się na całym świecie, nie tylko w Polsce. Nastawienie na wskaźniki powoduje wiele niepożądanych zjawisk, takich jak „gra” tocząca się wokół rankingów czy narastanie konkurencji i postaw indywidualistycznych w środowisku naukowym. W roku 2012 zawiązany został w San Francisco ruch uczonych z całego świata, dążących do wypracowania bardziej adekwatnych wskaźników. O tym rozmawiać będą przewodniczący stowarzyszeń socjologicznych: Ligia Ferro (European Sociological Association), Sari Hanafi (International Sociological Association) i Krzysztof Konecki (Polskie Towarzystwo Socjologiczne). To bardzo ważna debata. Pozwoli dostrzec, że krytyka wysuwana pod adresem wskaźników pomiaru jakości nauki przez polskich uczonych nie wynika z lęku przed wystawieniem się na międzynarodowe porównania, a krytyczne głosy pojawiają się na najlepszych światowych uczelniach.

 

 

Rejestracja

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:  

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny

Skip to content