We wrześniu 2022 roku odbędzie się w Warszawie XVIII Zjazd Socjologiczny, organizowany przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Udział w nim zapowiedzieli wybitni przedstawiciele i przedstawicielki dyscypliny z Polski i zagranicy, a także przewodniczący najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń socjologicznych. To będzie wyjątkowo ważny Zjazd. Chcemy poświęcić go dyskusji nad zjawiskami i wydarzeniami, które naruszyły poczucie stabilności i przewidywalności naszego świata. Są wśród nich zjawiska kryzysowe, które uświadamiają nieodzowność zmian w naszym stylu życia: katastrofa klimatyczna, nasilone ruchy migracyjne, narastająca przepaść między bogatymi krajami globalnej północy a biednymi obszarami globalnego południa, populizm, czy wreszcie trwająca już drugi rok pandemia. Są jednak również i takie, które zaskakują swoją odmiennością: nowe ruchy społeczne, narastająca różnorodność, innowacyjne praktyki radzenia sobie z niepewnością, czy zmiany krystalizujące się wokół nowoczesnych technologii. Chyba nikt już nie ma wątpliwości, że żyjemy w czasach przełomu: stary świat kruszy się i odchodzi w przeszłość, a w jego szczelinach pojawia się zapowiedź nowego świata.

 

Dostrzeżenie i objaśnienie dokonującej się przemiany jest wyzwaniem i zadaniem dla socjologii. Dlatego hasłem przewodnim XVIII Zjazdu Socjologicznego jest:

Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje.

Chcemy przez kilka dni, w różnych formach – od sesji plenarnych poprzez sympozja po niewielkie grupy tematyczne – wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie o sens obserwowanych i doświadczanych zmian.

Rejestracja

 

Aby wziąć udział w zjeździe należy się zarejestrować za pomocą poniższego formularza:

 

Terminy

do 31 maja 2022
przekazanie autorom informacji o przyjęciu referatów

14-17 września 2022
XVIII Zjazd Socjologiczny